Visa Canada

Những câu hỏi thường gặp

.
Những câu hỏi thường gặp visa Canada
.
TRUNG TÂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN THỊ THỰC (CVAC)

Trung Tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực (VAC) là gi?
Những Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada được thành lập để cung cấp hỗ trợ hành chính cho khách hàng trong việc nộp thành công hồ sơ xin tất cả các loại thị thực ngắn hạn (du lịch, du học và làm việc) và những hồ sơ xin giấy tờ đi lại cho những văn phòng của Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada trên thế giới.
Ai là nhà thầu VAC tại Việt Nam?
VFS Global là đối tác của Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada và tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Canada được điều hành bởi đối tác của VFS là Tổ chức Di cư Quốc tế....
.QUY TRÌNH NỘP ĐƠN

Tôi nộp hồ sơ xin thị thực ở đâu?
Bạn có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada. Hồ sơ cũng có thể nộp cho CIC bằng cách sử dụng hệ thống nộp đơn điện tử trực tuyến (E-Apps).
Người khác có thể đại diện nộp hồ sơ cho tôi được không?
Được. Bạn có thể chọn người đại diện để nộp đơn cho bạn. Để làm được vậy, vui lòng điền thông tin vào Mẫu sử dụng người đại diện [IMM 5476] Tôi sẽ thanh tóan lệ phí xin thị thực và phí hành chánh như thế nào? Xin đọc phần hướng dẫn Phương thức thanh tóan.
Việc gì sẽ diễn ra sau khi tôi nộp hồ sơ?
Khi bạn đã nộp hồ sơ cho Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada (CVAC), nhân viên của CVAC sẽ kiểm tra xem hồ sơ đã đầy đủ chưa dựa trên những yêu cầu của CIC và sẽ nộp hồ sơ cho bạn trong ngày làm việc tiếp theo.Khi Văn phòng Thị thực Canada đã xem xét xong hồ sơ của bạn, họ sẽ đưa ra quyết định và dán thị thực vào hộ chiếu của bạn hoặc sẽ cấp cho bạn một thư giải thích lý do tại sao họ đã không cấp thị thực cho bạn.Văn phòng Thị thực Canada sẽ trả lại hộ chiếu của bạn một cách an toàn đến CVAC và Trung tâm sẽ thông báo cho bạn bằng phương tiện liên lạc bạn đã lựa chọn. Sau đó, bạn có thể đến CVAC để nhận lại hộ chiếu hoặc yêu cầu nhân viên gửi hộ chiếu qua đường bưu điện về địa chỉ của bạn.
Tôi cần loại thị thực nào?
Loại thị thực mà bạn yêu cầu được cấp tùy thuộc vào mục đích chuyến đi Canada của bạn. Để biết thêm thông tin về các loại thị thực, vui lòng tham khảo thông tin trên trang web của Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada.
Tôi có thể nhận lại hộ chiếu của mình bằng cách nào?
Quý vị có thể nhận hộ chiếu trực tiếp tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Canada.
Tôi cần mang theo những giấy tờ gì khi đến lấy hộ chiếu?
Nếu bạn đến nhận lại hộ chiếu tại Trung tâm, bạn phải mang theo:

1. Bảng liệt kê các loại giấy tờ nộp kèm mà IOM đã cấp cho bạn lúc bạn đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada.
2. Giấy chứng minh nhân dân bản gốc hoặc những lọai giấy tờ chính thức khác có hình ảnh để nhận dạng.
3. Một bản sao của giấy tờ nhận dạng có ảnh.
Hồ sơ sẽ được xét trong bao lâu?
Để biết được thời gian xét hồ sơ gần đây nhất, vui lòng vào trang web của Văn phòng Thị thực địa phương.
Tôi có được yêu cầu đến phỏng vấn tại Văn phòng Thị thực Canada không?
Không cần thiết. Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada có thể yêu cầu bạn đến tham dự phỏng vấn tại Văn phòng Thị thực Canada. Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada sẽ liên lạc với bạn, hoặc bạn sẽ được Văn phòng Thị thực Canada liên lạc trực tiếp.
Tôi có thể liên lạc với ai để biết thêm thông tin?
Bạn có thể liên lạc với trung tâm điện thoại của Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada.
Những dịch vụ bổ sung nào tôi có thể sử dụng?
CVAC cung cấp những dịch vụ bổ sung đa dạng để tạo thuận tiện và dễ dàng trong việc nộp hồ sơ như là sao chụp, hỗ trợ nhập dữ liệu (hỗ trợ điền đơn) và những dịch vụ khác. Để biết thêm chi tiết và giá cả vào mục Dịch vụ và Bảng phí dịch vụ....
.GIẤY TỜ

Tôi cần phải nộp những giấy tờ gì để xin thị thực?
Những giấy tờ yêu cầu phụ thuộc vào mục đích chuyến đi của bạn. Vui lòng vào đường liên kết để biết thêm thông tin.
Văn phòng Thị thực Canada có thể yêu cầu tôi cung cấp thêm giấy tờ hoặc thông tin?
Có, Văn phòng Thị thực Canada có thể yêu cầu bạn nộp thêm giấy tờ, sẽ có một thư điện tử gửi đến bạn để đảm bảo bạn đã nhận được sự hướng dẫn. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu nộp thêm giấy tờ đến Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada, sau đó Trung tâm sẽ thay mặt bạn nộp cho Văn phòng Thị thực Canada.
Tôi muốn đi du học Canada. Những yêu cầu về tài chính là gì?
  Những yêu cầu tài chính cho du hoc sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có thời gian bạn dự định lưu trú tại Canada..

© 2010 by Visa Canada. All rights reserved.