Visa Canada

Thủ tục visa Canada

Các bước chuẩn bị thủ tục làm visa đi Canada ngắn hạn áp dụng cho các trường hợp du lịch, thăm thân nhân ngắn hạn, thăm họ hàng, công tác

Thông tin du lịch Canada

Các bước tiến hành bao gồm điền đơn và cung cấp những giấy tờ liên quan

Bộ phận thị thực Canada

Thông tin địa chỉ, lịch làm việc bộ phận thị thực Canada tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Mẫu đơn cần nộp visa du lịch Canada

Các mẫu đơn Application for Temporary Resident Visa [IMM 5257], Family Information [IMM 5645], Use of a Representative [IMM 5476]

Lệ phí nộp hồ sơ visa du lịch Canada

Phí xét duyệt hồ sơ và phí sinh trắc học (chụp hình, lấy dấu vân tay)

Những câu hỏi thường gặp

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực (CVAC) - Quy trình nộp đơn - Giấy tờ

© 2010 by Visa Canada. All rights reserved.