Visa Canada

Giới thiệu

.

Thị thực du lịch Canada là loại thị thực không di dân dành cho những người muốn du lịch đến Canada trong khoảng thời gian ngắn vì mục đích công việc hoặc để giải trí (thăm thân nhân hoặc tham quan nước Canada). Thị thực này yêu cầu đương đơn phải có sức khỏe và nhân thân tốt, có đủ tài chính để trang trải mọi chi phí trong thời gian cư ngụ tại Canada cũng như chứng minh các yêu cầu ràng buộc tại nước sở tại.

.

Theo thỏa thuận với Chính Phủ Canada, VFS Global được phép cung cấp dịch vụ Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực CVAC cho các đương đơn muốn đến Canada. Cũng theo thỏa thuận, VFS Global sẽ thiết lập một mạng lưới rộng khắp thế giới lên đến 125 CVACs.

.

Mạng lưới CVAC toàn cầu này sẽ cung cấp những tiếp cận tăng cường và dịch vụ hành chính cải thiện cho các đương đơn thông qua phương pháp cung cấp dịch vụ nhất quán mà sẽ hỗ trợ việc thực hiện nhận dạng bằng sinh trắc học.

.

VFS Global quản lý hai Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Xin Thị Thực Canada (CVAC) tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) điều hành.

.

CVAC cung cấp dịch vụ dành riêng cho Chính Phủ Canada và được ủy quyền nhận hồ sơ xin tất cả các loại thị thực ngắn hạn (thị thực du lịch, du học và giấy phép làm việc) và đơn xin giấy tờ đi lại cho thường trú nhân Canada tại Việt Nam.

.

CVAC được phép cung cấp những dịch vụ hỗ trợ hành chính, như nhận hồ sơ xin thị thực, thu lệ phí và trả hộ chiếu đã được niêm phong trong phong bì cho đương đơn. CVAC cũng có thể hỗ trợ sắp xếp lịch phỏng vấn thay mặt cho Văn phòng thị thực Canada. Chỉ có các quan chức của Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) mới có quyền quyết định cấp hay từ chối cấp thị thực. Tất cả hồ sơ sẽ được đánh giá theo các hướng dẫn và quy tắc về thị thực nhập cảnh của Canada. CVAC không có vai trò hay ảnh hưởng gì đến kết quả xét duyệt hồ sơ và sẽ không cung cấp bất cứ ý‎‎‎‎‎ ‎kiến mang tính đánh giá nào.

© 2010 by Visa Canada. All rights reserved.