Visa Canada

Bộ phận thị thực Canada

.

Liên hệ với bộ phận lãnh sự tại Hà Nội

Địa chỉ: 31 Hùng Vương, Hà Nội

Điện thoại : +84 (4) 3734 5000           Fax : +84 (4) 3734 5049
Email : hanoi-cs@international.gc.ca

Giờ làm việc: Từ Thứ hai đến Thứ năm: 09:00 – 12:00 và 14:00 – 16:00; Thứ sáu: 09:00 – 12:00

Dịch vụ khẩn cấp – sau giờ hành chính (chỉ dành cho công dân Canada)

Nếu cần sự hỗ trợ khẩn cấp, quý vị có thể truy cập miễn phí vào hệ thống Tổng đài hỗ trợ tại Ottawa hoạt động 24h/7 ngày bằng các phương pháp sau:

Gọi điện thoại tới số (613) 996-8885 / (613) 944-1310 (TTY)

Email tới địa chỉ sos@international.gc.ca

Liên hệ trực tiếp bằng mẫu đơn trực tuyến

Fax tới số (613) 943-1054

Chú ý: Tổng đài hỗ trợ tại Ottawa không giải quyết các vấn đề liên quan đến nhập cư, thị thực đến Canada, thương mại hay hộ chiếu.

 

Liên hệ với bộ phận thị thực tại Thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ với bộ phận thị thực tại Tổng lãnh sự quán Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh để có thông tin về tất cả các thị thực ngắn hạn (du lịch, du học và làm việc ngắn hạn).

Xin chú ý: các thắc mắc liên quan đến vấn đề định cư, xin liên hệ với Cao Ủy Canada tại Singapore

Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Metropolitan, 235 Đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 (8) 3827 9899              Fax: +84 (8) 3827 9937
Email: hochi-im-enquiry@international.gc.ca

Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ năm: 13:00 – 14:00

© 2010 by Visa Canada. All rights reserved.