Quy định mới về việc xin visa Canada

Quy định mới về việc xin visa Canada thumbnail

Quy định mới về việc xin visa Canada

Kể từ ngày 11/12/2013, những người đến thăm Canada từ một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, sẽ phải lăn tay và chụp hình kỹ thuật số khi xin thị thực để thăm viếng, du học hay lao động tại Canada.