Lệ phí nộp hồ sơ visa du lịch Canada

Lệ phí nộp hồ sơ visa du lịch Canada

Lệ phí nộp hồ sơ visa du lịch Canada

Lệ phí nộp hồ sơ visa du lịch Canada

Phí xét duyệt hồ sơ và phí sinh trắc học (chụp hình, lấy dấu vân tay)