Canada ngừng chương trình visa đầu tư

Canada ngừng chương trình visa đầu tư thumbnail

Canada ngừng chương trình visa đầu tư

Chính phủ Canada chấm dứt chương trình này là bởi nó không mang lại nhiều lợi ích kinh tế như đã kì vọng.